Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe - Drzwi pożarowe, Drzwi ogniowe - Najwyższej jakości produkty

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe - Drzwi pożarowe, Drzwi ogniowe - Najwyższej jakości produkty
Autor Olaf Sokołowski
Olaf Sokołowski12.12.2023 | 8 min.

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe to rodzaj drzwi mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku. Są one kluczowym elementem systemów przeciwpożarowych, ponieważ zapewniają odpowiednią izolację i bezpieczeństwo na wypadek pożaru. Dobrze dobrane i zamontowane drzwi ogniowe mogą uratować życie, dając dodatkowy czas na ewakuację lub działania gaśnicze.

Kluczowe wnioski:
 • Drzwi przeciwpożarowe blokują rozprzestrzenianie się ognia i dymu, zyskując czas na ewakuację.
 • Kluczowy parametr to odporność ogniowa, czyli czas w minutach, jaki drzwi są w stanie powstrzymać pożar.
 • Istnieją różne klasy odporności drzwi przeciwpożarowych w zależności od wymagań budynku.
 • Montaż drzwi ogniowych musi odbywać się zgodnie z regułami, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
 • Należy regularnie kontrolować i konserwować zainstalowane drzwi pożarowe.

Jak działają drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe (inaczej drzwi ogniowe) to specjalna kategoria drzwi, których głównym zadaniem jest powstrzymywanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w czasie pożaru. Dzięki odpowiedniej konstrukcji i zastosowanym materiałom drzwi przeciwpożarowe potrafią izolować pomieszczenie od źródła ognia nawet przez kilkadziesiąt minut.

Kluczowym parametrem określającym skuteczność drzwi ogniowych jest ich odporność ogniowa, czyli czas w minutach, przez który są w stanie powstrzymać przedostawanie się płomieni. Im wyższa klasa odporności ogniowej, tym lepsza bariera przeciwpożarowa i więcej czasu na podjęcie działań ratowniczych lub ewakuację.

Aby zapewnić wymaganą odporność, drzwi przeciwpożarowe wykonuje się z azbestu, stali lub specjalnych tworzyw sztucznych, które trudno ulegają zapaleniu. Dodatkowo wzmacnia się je grubymi wkładkami mineralnymi lub płytami gipsowo-kartonowymi. Cała konstrukcja musi być niepalna i hermetyczna, aby uniemożliwić przenikanie płomieni i gorących gazów z jednej strony drzwi na drugą.

Prawidłowo zamontowane i utrzymywane drzwi ogniowe stanowią niezawodną zaporę ogniową, blokując rozprzestrzenianie się pożaru w obrębie budynku i zyskując cenny czas na działania gaśnicze oraz ewakuację ludzi.

Budowa drzwi przeciwpożarowych

Typowe drzwi przeciwpożarowe składają się z odpornego na wysokie temperatury rdzenia, najczęściej wykonanego ze specjalnej wełny mineralnej lub silikatu wapnia, osłoniętego blachami stalowymi. Od strony ekspozycji na ogień montuje się dodatkowe ekranujące płyty gipsowo-kartonowe lub z wełny mineralnej.

Całość konstrukcji uszczelnia się za pomocą ognioodpornych kitów i mas uszczelniających, tworząc hermetyczną barierę. W drzwiach montuje się standardowe zamki, zawiasy, samozamykacze oraz okucia z materiałów o podwyższonej wytrzymałości termicznej.

Rodzaje drzwi przeciwpożarowych

Drzwi przeciwpożarowe produkuje się w różnych odmianach, klasach odporności ogniowej i wymiarach, aby można je było dopasować do wymogów konkretnych obiektów. Najpopularniejsze rodzaje to:

 • Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe - montowane w ścianach wewnętrznych, zapewniają podział stref pożarowych w budynku
 • Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe - chronią przed przenikaniem ognia z zewnątrz, stosowane w ścianach zewnętrznych
 • Drzwi oddzielenia pożarowego - lekkie, przesuwne lub harmonijkowe, służące tymczasowej izolacji pomieszczeń

Specjalną kategorię stanowią drzwi techniczne przeciwpożarowe, montowane w otworach instalacyjnych, służące uszczelnianiu przejść infrastruktury technicznej przez ściany i stropy. Zapobiegają one rozprzestrzenianiu się ognia poprzez kanały wentylacyjne, dymowe lub instalacje elektryczne czy wodno-kanalizacyjne.

Klasy odporności ogniowej

Ze względu na zróżnicowane wymagania przeciwpożarowe, drzwi ogniowe dzieli się na klasy odporności oznaczone symbolami: EI 15, EI 30, EI 45, EI 60 itd. Cyfry oznaczają czas w minutach, przez który drzwi zapewniają barierę przed przenikaniem ognia (E), izolacyjność termiczną (I) i szczelność przed dymem (S).

Klasa odporności ogniowej drzwi Zastosowanie
EI 15 Typowe drzwi w budynkach mieszkalnych
EI 30 (drzwi EI 30) Drzwi w biurowcach, hotelach, szpitalach
EI 45, EI 60 Obiekty przemysłowe i użyteczności publicznej

Im wyższe wymagania klasy odporności EI, tym grubsza, cięższa i bardziej ognioodporna musi być konstrukcja drzwi przeciwpożarowych. Najpopularniejsze w budownictwie są drzwi EI 30, oferujące optymalną ochronę przy stosunkowo niewielkiej masie i cenie.

Gdzie stosować drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe montuje się obligatoryjnie w ścianach oddzielających strefy pożarowe, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się ewentualnego pożaru na cały budynek. Typowe miejsca instalacji to:

 • Klatki schodowe
 • Korytarze
 • Garaże, kotłownie, pomieszczenia techniczne (drzwi do kotłowni)
 • Archiwa, serwerownie, pomieszczenia z urządzeniami elektrycznymi
 • Magazyny i archiwa z materiałami łatwopalnymi
 • Domy wielorodzinne, hotele

Ponadto drzwi ogniowe zewnętrzne montuje się w ścianach zewnętrznych budynków, aby uniemożliwić przedostawanie się do wnętrza ognia z zewnątrz. Dotyczy to obiektów szczególnie narażonych na pożar, np. fabryk, magazynów lub budynków położonych blisko lasów.

Drzwi oddymiające

Specjalną odmianę drzwi przeciwpożarowych stanowią drzwi oddymiające, wyposażone dodatkowo w kratki wentylacyjne lub regulatory ciągu. Umożliwiają one kontrolowane odprowadzenie dymu z zadymionych pomieszczeń, co poprawia widoczność i ułatwia prowadzenie działań gaśniczych oraz ewakuacyjnych.

Normy i certyfikaty drzwi ogniowych

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe - Drzwi pożarowe, Drzwi ogniowe - Najwyższej jakości produkty

Aby mieć pewność co do rzeczywistej odporności ogniowej, drzwi przeciwpożarowe muszą przejść szereg badań w specjalistycznych laboratoriach. Potwierdzeniem wymaganych parametrów są stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje norma PN-EN 1634-1, określająca metody badania i klasyfikacji drzwi ogniowych. W Polsce dodatkowym potwierdzeniem przydatności do stosowania w obiektach budowlanych jest Krajowa Ocena Techniczna, nadawana przez Instytut Techniki Budowlanej.

Oznakowanie na drzwiach przeciwpożarowych powinno zawierać min. klasę odporności ogniowej (np. EI 30), nr aprobaty technicznej i nr certyfikatu zgodności, dane producenta oraz znak budowlany B.

Wybierając drzwi ogniowe, należy zwracać uwagę na wymagane oznaczenia i certyfikaty potwierdzające dopuszczenie do stosowania na polskim rynku. Tylko w pełni certyfikowane drzwi przeciwpożarowe zapewnią deklarowaną odporność ogniową.

Montaż drzwi przeciwpożarowych

Drzwi ogniowe można zamawiać i kupować już w postaci gotowych zestawów, przygotowanych do montażu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, aby ich zainstalowanie przeprowadził doświadczony fachowiec, który ściśle przestrzega wytycznych producenta.

Niedokładnie lub niepoprawnie zamontowane drzwi przeciwpożarowe tracą bowiem swoje właściwości i nie stanowią skutecznej bariery ogniowej. Aby zapobiec takiej sytuacji, monterzy powinni potwierdzać prawidłowy montaż specjalnym protokołem.

Uszczelnianie ościeżnicy

Bardzo istotnym elementem jest precyzyjne osadzenie i uszczelnienie ościeżnicy w otworze instalacyjnym. Stosuje się do tego wyłącznie dopuszczone do obrotu materiały i masy ogniochronne na bazie gipsu, cementu lub włókien mineralnych.

Dokładne wypełnienie ewentualnych szczelin zapobiega obejściu konstrukcji przez ogień i dym. Sam montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych też musi przebiegać zgodnie z wytycznymi producenta drzwi przeciwpożarowych.

Konserwacja drzwi ogniowych

Drzwi przeciwpożarowe, podobnie jak wszystkie elementy systemu bezpieczeństwa pożarowego w budynku, wymagają okresowej kontroli i konserwacji. Pozwala to wykryć i naprawić ewentualne usterki oraz sprawdzić poziom zużycia kluczowych podzespołów.

Rutynowe przeglądy drzwi ogniowych powinny być przeprowadzane przez wyspecjalizowane firmy min. raz w roku (w zależności od intensywności użytkowania). Obejmują m.in. sprawdzenie płynności otwierania i zamykania, stanu uszczelek, okuć, samozamykaczy, oznakowania, kompletności wyposażenia.

Dodatkowo należy usuwać na bieżąco wszelkie ślady korozji, przebarwienia, wgniecenia i inne uszkodzenia mechaniczne. Raz na kilka lat warto wykonać próbę ogniową w laboratorium, aby sprawdzić rzeczywisty aktualny stan techniczny drzwi przeciwpożarowych i ich zgodność z deklaracjami producenta.

Podsumowanie

Drzwi przeciwpożarowe, inaczej drzwi ogniowe, to kluczowy element systemów bezpieczeństwa pożarowego w budynkach. Ich główne zadanie to ograniczanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w przypadku pożaru. Montuje się je w newralgicznych miejscach takich jak klatki schodowe, korytarze, kotłownie (drzwi przeciwpożarowe do kotłowni), garaże czy archiwa.

Najważniejszym parametrem określającym skuteczność drzwi ogniowych jest klasa odporności ogniowej np. EI 30 (drzwi EI 30). Oznacza ona, że drzwi zapewnią szczelną barierę przez 30 minut od wybuchu pożaru. Drzwi zewnętrzne przeciwpożarowe chronią z kolei przed przenikaniem ognia do wnętrza z zewnątrz.

Aby zachować właściwości przeciwpożarowe, drzwi ogniowe muszą być prawidłowo zamontowane i regularnie kontrolowane. Przeglądy techniczne pozwalają we właściwym czasie wykryć i naprawić ewentualne usterki oraz sprawdzić zgodność parametrów z wymaganiami norm i certyfikatów.

Podsumowując, inwestycja w dobrej jakości drzwi przeciwpożarowe to gwarancja bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników budynku na wypadek pożaru. Mogą one uratować zdrowie i życie, dając cenny czas na podjęcie akcji ratunkowej i gaśniczej.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Projektowanie architektury z klamkami złotymi - klamki do drzwi złote, złote elementy
 2. Drzwi zewnętrzne ze świetlikiem - najwyższej jakości rozwiązania
 3. Nowoczesna łazienka biało czarna - inspiracje i aranżacje
 4. Malowanie boazerii na kolor - Renowacja i odnawianie zdjęcia
 5. Drzwi stalowe techniczne - Drzwi techniczne zewnętrzne 90, przemysłowe, ocieplane
tagTagi
shareUdostępnij
Autor Olaf Sokołowski
Olaf Sokołowski

Jestem majstrem budowlanym. Testuję i recenzuję specjalistyczne narzędzia dla budowlańców, sprzęt AGD i RTV przydatny przy remontach. Doradzam jakie urządzenia sprawdzą się w pracach wykończeniowych.

Oceń artykuł
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

Komentarze (0)

email
email

Polecane artykuły